- Tiesības.info - http://www.tiesibas.info -

Jānis Lācis par studijām RPIVA

RPIVA studenti turpina darbu pie akadēmiju raksturojošu video izstrādes.